Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Đo đạc và căn chỉnh tâm các chi tiết dạng ống quay

Butech Industrial Solutions cung cấp dịch vụ đo căn chỉnh tâm tổng thể (BUTECH-KMS)

Giới thiệu về dịch vụ đo tâm xin tham khảo link như sau:

/upload/userfiles/files/Butech%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C4%91o%20t%C3%A2m%20l%C3%B2_VN.pdf