Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Thiết kế, chế tạo các thiết bị băng tải

Butech cung cấp các thiết bị liên quan đến băng tải, ngoài ra chúng tôi cung cấp các thiết kế cải tạo, nâng cấp đối với các tuyến băng tải hiện tại đang sử dụng

Cung cấp thiết kế, cũng như các thiết bị cho các trạm chung chuyển mới, hoặc cải tạo nâng cấp các trạm chuyng chuyển hiện có