Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Cung cấp con lăn đỡ lò quay

Butech cung cấp con lăn đỡ lò quay theo bản vẽ hoặc chúng tôi sẽ tiến hành triển khai bản vrx chi tiết dựa trên các kích thước chính

Tùy từng loại con lăn dùng cho lò quay xi măng, hoặc thùng sấy liệu mà vật liệu sử dụng để chế tạo cũng khác nhau

Butech cung cấp cả cụm con lăn kèm ổ bi cho các thùng sấy khô liệu trong công nghiệp xi măng, phân đạm