Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Máy rải liệu và cào liệu (thiết bị kho)

Butech cung cấp thiết kế, các thiết bị cho các loại máy rải liệu, cào liệu các thiết bị ship loading

Thiết bị Portal Reclaimer dùng trong các kho dài

Thiết kế cải tạo và cung cấp giải pháp chống bám dính cho gầu cào liệu

Thiết kế và cung cấp thiết bị cho hệ thống Shiploading