Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Nhà máy nhiệt điện

Đối với nhà máy nhiệt điện Butech cung cấp các dịch vụ liên qua đến công đoạn nghiền, và các thiết bị vận chuyển

Đối với các thiết bị nghiền bao gồm nghiền bi và nghiền đứng, Butech tập trung vào cung cấp dịch cụ cao cấp:

  1. Đo đạc phân tích rung động cho các hộp số lớn
  2. Cung cấp chuyên gia căn chỉnh tinh ăn khớp vành răng
  3. Cung cấp dịch vụ mài phục hồi các ngõng cổ trục nghiền bi
  4. Cung cấp dịch vụ tiện bề mặt bàn nghiền đứng do mòn sau một thời gian hoạt động
  5. Cung cấp dịch vụ đo đạc tổng thể biến dạng và vị trí của các nghiền bi

Đối với các thiết bị vận chuyển trong Nhiệt điện

Butech cung cấp các dịch vụ thay thế các vòng bi loại lớn cho các cẩu tháp hoặc các thiết bị trong kho tròn, các thiết bị cầu cảng