Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Nhà máy phân đạm

Butech cung cấp dịch vụ liên quan đến các thiết bị thùng sấy:

Căn chỉnh, thay thế vành răng

Căn chỉnh thay thế vỏ thùng sấy

Đo đạc tổng thể, chuyên sâu các thiết bị cơ khí của thùng sấy

Dịch vụ tiện, mài phục hồi bề mặt con lăn, băng đa của thùng sấy.