Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Dịch vụ Lò quay

Butech cung cấp các dịch vụ căn chỉnh thay thế thiết bị cho hạng mục Lò Quay

Thay thế khoanh lò, bao gồm cả băng đa

Căn chỉnh hoặc đảo vành răng và hệ dẫn động

Đo đạc phân tích rung động tại hộp số chính hoặc các bệ lò

Dịch chỉnh các gối đỡ con lăn để căn chỉnh áp thủy lực đảm bảo tối ưu và cân tải lực dọc trục cho các con lăn đỡ

Đo đạc lún tại vị trí các bệ đỡ con lăn

Khảo sát cơ khí tổng thể để đưa ra các cải tạo nâng năng suất hoạt động của Lò