Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Công nghiệp khai khoáng

Butech cung cấp dịch vụ chuyên gia cho công tác thay thay thế sửa chữa trạm đập các lạo nghiền Sag Mill trong công nghiệp khai khoáng.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ gia công tại hiện trường phục hồi các vành trượt cũng như cạo bạc trượt.

Bên cạnh các dịch vụ tại hiện trường chúng tôi cũng cung cấp hàng thay thế dự phòng (xin hãy xem chi tiết trong mục hàng dự phòng trên cùng trang web này)