Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Thiết kế chế tạo cụm con lăn chặn lò

Con lăn chặn lò hành trình ngắn (KB) và hành trình dài (LB)được sử dụng để đỡ lực dọc trục do Lò nằm trên mặt phẳng nghiêng, con lăn hành trình ngắn bố trí tại bệ 1 (đầu vào liệu) và con lăn hành trình dài đặt tại bệ số 2. Bề mặt nghiêng của hai con lăn tỳ trực tiếp lên mặt đầu nghiêng của băng đa (B), kết hợp với hệ thống thủy lực hai con lăn này sẽ đảm bảo hành trình lên xuống của Lò Quay

Hệ thống con lăn chặn với nhiệm vụ đẩy lò đi lên đi xuống theo chu trình đặt sẵn để đảm bảo sự mòn đều trên bề mặt của băng đa và con lăn, để hạn chế mòn bề mặt của con lăn chặn thì đường tâm của con lăn chặn trên hình chiếu bằng phải trùng với tâm của lò

Để giảm thiểu mòn do tiếp xúc bề mặt con lăn và mặt nghiêng băng đa, thì bề mặt của con lăn chặn được bôi trơn bằng than chì. Khoảnh cách dịch chuyển của con lăn chặn được điều khiển bằng hệ công tắc hành trình

Để hệ thống con lăn chặn hoạt động trơn chu thì điều hết sức quan trọng là các con lăn đỡ lò phải được dịch chỉnh đúng, thông thường các con lăn đỡ lò có xu hướng hơi đẩy lò đi lên để giảm lực dọc trục của lò trên mặt phẳng nghiêng. Dấu hiệu nhận thấy là các đĩa chặn của bạc lò sẽ hơi tiếp xúc với mặt đầu bạc trượt

Hành trình lên xuống của con lăn chặn đặt ±15 mm. Chiều dài hành trình được đặt bằng vị trí các công tắc hành trình (80.1, 80.2, 80.3), bơm thủy lực cao áp chỉ hoạt động trong hành trình đẩy lò đi lên, trong hành trình trả về thì Lò sẽ tự đi xuống do lực dọc trục (Lò luôn nghiêng), thời gian đi xuống sẽ điều khiển bằng van tiết lưu (điều chỉnh lưu lượng dầu hồi về bể dầu)