Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Gia công bề mặt con lăn

Butech cung cấp dịch vụ gia công phục hồi bề mặt con lăn, băng đa tại hiện trường trong điều kiện Lò hoạt động bình thường

Phương pháp của Butech bao gồm hai nguyên công:

Nguyên công 1: Tiện phục hồi bề mặt

Nguyên công 2: mài tinh đạt độ bóng yêu cầu

Đối với các con lăn đỡ thì phương pháp gá băng máy gia công là cố định

Đối với băng đa vì tâm quay không cố định cho nên phương pháp gá là tiện hoặc mài vô tâm, trong một số trường hợp do bề mặt băng đa biến dạng lớn, rung động mạnh thì băng máy sẽ cần phải gá ở gầm băng đa giữa hai con lăn

Đối với một bệ lò thì thứ tự gia công sẽ là: Gia công 2 con lăn trước, sau đó gia công bề mặt băng đa (nếu yêu cầu). Trong quá trình gia công cơ sẽ tiến hành dịch chỉnh để bù lại chiều cao tâm lò nếu tổng lượng dư gia công > 3mm.

Bề mặt con lăn, băng đ hạ bậc do mòn (>2mm) nên tiến hành gia công phục hồi

Video tiện bề mặt con lăn với độ nhấp nhô từ 5-8 mm.

Video tiện hạ bậc con lăn

Video mài bóng con lăn sau khi tiện

Thời gian gia công con lăn tùy thuộc vào lượng dư gia công và vị trí để gá đặt băng máy. Có thể ước tính sơ bộ như sau:

Thời gian gá đặt máy 6-8h, nhân lực gá đặt từ 4-6 công nhân bao gồm máy hàn, cắt hơi và các vật tư phụ

Thời gian gia công 1mm / con lăn 8-10h, tùy theo lượng dư cần gia công sẽ tính ra được tổng thời gian gia công 1 con lăn.

Thời gian mài bóng cả bề mặt con lăn 8-10h

Số lượng chuyên gia: 01 người, trong quá trình chạy máy cần 1-2 công nhân hỗ trợ chuyên gia

Tổng khối lượng bộ máy: 860 kgs

Bộ máy được cài đặt tự động, điều khiển số hoàn toàn, do đó không cần phải liên tục dịch chỉnh hoặc thao tác bằng tay

Dụng cụ cắt chuyên dụng có độ bền rất cao không cần làm mát trong quá trình gia công

Hà nội 03/2020

Tran Van Nam (Mr.)

Mobile:       +84 915 804 798

Email:        van-nam.tran@butechsolutions.com