Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Công nghiệp hóa chất và phân đạm

Butech cung cấp các dịch đo đạc, căn chỉnh cho các thùng sấy, làm nguội trong công nghiệp hóa chất và các nhà máy phân đạm

Butech cung cấp dịch vụ gia công tại hiện trường phục hồi bề mặt các con lăn đỡ, tire của các thùng sấy

Bên cạnh các dịch vụ tại hiện trường, Butech cũng cung cấp các thiết kế cải tiến, các thiết bị vận chuyển, kho bãi