Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Nhà máy xi măng

Đội ngũ chuyên gia Butech xuất phát điểm từ công nghiệp xi măng, do vậy chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ chuyên sâu cho các nhà máy xi măng từ công đoạn trạm đập cho đến công đoạn đóng bao

Các dịch vụ chuyên sâu chúng tôi cung cấp bao gồm

Các dịch vụ cho Trạm đạp và các thiết bị kho:

Thay mới rotor, tấm lót trạm đập, thay thế các loại appron feeder

Thay mới các vòng bi loại lớn của các thiết bị kho tròn

Căn chỉnh các hệ thống máy cào liệu, dầm chính kho tròn

Các dịch vụ liên quan đến nghiền đứng (VRM)

Tiện phục hồi bề mặt bàn nghiền

Thay thế các ổ bi lạo lớn cho con lăn nghiền

Các dịch vụ Lò quay

Đo và căn chỉnh tâm lò - Butech KMS

Gia công phục hồi bề mặt con lăn tại hiện trường

Gia công phục hồi bề mặt băng đa tại hiện trường

Thay thế, căn chỉnh các thiết bị liên quan đến lò

Khảo sát tổng thể tình trạng cơ khí của lò quay - Kèm các tư vấn về cải tạo nâng cấp

Các dịch vụ làm nguội Clinker (Repol, Polytrack)

Căn chỉnh bề mặt ghi làm nguội

Khảo sát tổng thể tình trạng cơ khí của ghi làm nguội - Kèm các tư vấn về cải tạo nâng cấp

Các dịch vụ Nghiền bi

Cạo bạc, căn chỉnh cân bằng áp cho các bạc trượt nghiền bi

Đo đạc vị trí và biến dạng vỏ nghiền bi

Khảo sát tổng thể tình trạng cơ khí nghiền bi - Kèm các tư vấn về cải tạo nâng cấp