Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Dự án tiện và mài các con lăn đỡ lò và băng đa_Dự án xi măng Vissai Đồng Bành

Video tiện băng đa bệ 2:

https://drive.google.com/open?id=1wFIoFcTlqDTlIEH3DPU0wMRTsBk1SjmS

Video mài băng đa bệ 2:

https://drive.google.com/open?id=1l-M3zmEopFqh9PwM-TNjZTmFs9TMcdEn

Tin cùng danh mục