Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Tiện băng đa lò quay, thùng sấy

Tiện và mài băng đa tại Aallborg - Malaysia

Tiện mặt đầu băng đa tại xi măng Hume

Mài nhẵn bề mặt vành băng đa sau khi tiện bề mặt