Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Phục hồi các loại bạc babit

Butech cung cấp dịch vụ phục hồi các bạc trượt loại lớn dùng trong nghiền bi.

Butech cung cấp dịch vụ phục hồi loại bạc trượt (Babit) dùng cho Pinion (bánh răng nhỏ) của hệ dẫn động Lò quay, hệ dẫn động nghiền bi

Đúc lại phần Babit (White metal) - Bạc trượt nghiền bi

Đúc và gia công phục hồi bạc trượt cho các gối trục Pinion

Bạc trượt sau khi gia công tinh được chuyển đến nhà máy rà cạo theo quy trình như bình thường