Công ty TNHH Các Giải Pháp Công Nghiệp Butech - Luôn đồng hành cùng phát triển

Đo đạc chuyên sâu cho Lò quay

Butech Industrial Solutions cung cấp dịch vụ đo căn chỉnh tâm tổng thể

Giới thiệu về dịch vụ đo tâm xin tham khảo link như sau

/upload/userfiles/files/Butech%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C4%91o%20t%C3%A2m%20l%C3%B2_VN.pdf